Ummac Dan

Detta är den aktiverande symbol som finns (i holografisk form) ombord på Moderskepp från Sirius. Under möten roterar den en bit ovanför konferensbordet och upprätthåller ett fält av sanning och harmoni.
Skölden består av en tetraederformad guldstjärna i centrum och ovanpå guldstjärnan finns ett silverkors. På båda sidor om korset finns en lie eller båge. Korset, bågarna och stjärnan är omringade av ett inre band av silver och ett yttre band av guld. Allt är placerat mot en purpurfärgad, violett bakgrund. Den guldfärgade tetraederstjärnan representerar essensen av allt förnimmande liv i Skapelsen. Silverkorset och bågarna står för manifesteringen av Ande i materia och dess seger över mörkret. Silver och guldcirklarna inbegriper föreningen mellan de kvinnliga och manliga principerna. Det violetta fältet är Guds heliga Skapelse.aparens djupa vägar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *