Sheldan Nidle

En presentation

Sheldan Nidle föddes i New York City den 11 november, 1946, och växte upp i Buffalo, New York. Hans första UFO- och utomjordiska upplevelser började kort efter födelsen och intensifierades
genom hela hans barndom med olika former av kontaktfenomen, så väl som manifestationer, kommunikationer med ljus-former, utomjordiska besök och undervisningssessioner ombord på rymdskepp. Under största delen av sitt liv har han haft glädje av löpande telepatiska kommunikationer och direkta inlägg av ”kärnkunskap” (eteriska och fysiska inplantat). Sheldan har visuellt observerat och fysiskt upplevt rymdskepp genom åren.

Kring 14 års ålder begärde Sheldan, att invånarna från Sirius och de LjusAllierade i den Galaktiska Federation skulle avbryta kommunikationerna med honom, därför att han upplevde en överväldigande konflikt mellan deras vetenskapliga kunskap och det, som han fick lära sig här på Jorden. De lämnade honom, men invånarna från Sirius och de LjusAllierade i den Galaktiska Federation talade om för honom, att de skulle komma tillbaka, när det var dags att fullfölja hans mission för planeten Jorden och människorna på henne. I gymnasiet placerades han i program för avancerad vetenskap inom ämnesområden som fysik, kemi och matematik.

Sheldan har en M.A. i Politisk Vetenskap från Universitetet i Buffalo 1968. Han har också en M.A. i Sydöstra Asiens Styrelseskick från Universitetet i Ohio, år 1970 och en M.A. i Amerikansk Politik och Internationell Offentlig Administration från Universitetet i Södra Kalifornien, där han också fullföljde ett Ph.D. program (1974 – 76). Under 1970-talet var han Vice-President för Scientific Programming at Syntar Productions, där han var med och skapade en dokumentär om Nikola Teslas liv och prestationer. Från 1970- talet fram till mitten av 80-talet var han engagerad i vetenskaplig forskning kring alternativa källor till elektrisk energi. Under mitten av 80-talet återupptogs hans utomjordiska kontakter. För närvarande är Sheldan representant och föredragshållare för den Galaktiska LjusFederationen och i november 1997 grundade han Organisationen för Planetarisk Aktivering (the Planetary Activation Organization, PAO.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *