Sheldan Nidle svarar på era frågor Del 2

Sheldan, många av dina uppdateringar (veckomeddelanden) pekar på behovet av att vi sprider ”the Web of Light” i världen. Hur tycker du att man ska göra det?

”The World-wide Web of Light” är ett mycket viktigt koncept. Det är ett koncept där Federationen, såväl som Änglariket, är mycket, mycket engagerade. De känner att denna medvetandewebb, vilket är vad den här Webben av Ljus är, skall spridas på två grundläggande sätt.

För det första så ser man det som sitt dagliga arbete att föra in mer medvetenhet på planeten och hjälpa den här Webben av Ljus att etablera sig. Sedan kommer de berörda individer, som tycker att det är viktigt och mycket djupt känner behovet av att åstadkomma den här webben av Ljus, att ha de individuella energierna för att åstadkomma detta.

Det andra sättet syftar på vårt eget ansvar. Vi måste ta till oss den information som vi fått och skapa de olika PAG-grupperna runtom planeten, och koppla samman PAG-grupperna med hjälp av de mest moderna ”state-of-the-art” teknologierna och de träningsmetoder som är möjliga.

Den här andra delen sker som en följd av den första. När människor blir mer intresserade och vakna, och allteftersom de ser vad som redan har uträttats, när de kommer samman och diskuterar det, och tar itu med saker och ting utifrån sin passion och sitt behov, då kommer allt att hända. Kom ihåg att nyckeln till allting är avsikten, och vår avsikt är att få detta att hända. Och om dessa två saker händer på det sätt som är meningen – så som de faktiskt händer nu – då kommer det verkligen att hända. Vi behöver inte vara oroliga, eller upprörda, eller få panik över timingen. Vi behöver bara verka i det gudomliga flödet, det som känns gott inom oss, och låta det hända. Det är det enda som krävs.

Eftersom vi lever i en värld som mäter tid på ett tredimensionellt, vetenskapligt sätt, så har många av oss svårt med koncepten tid och Rätt Gudomlig Tid. Kan du skapa klarhet i Rätt Gudomlig Tid och förklara varför den skiljer sig så från vårt sätt att mäta tid?

Rätt gudomlig tid är i grunden som det låter: en tid som är fastställd för att det rätta flödet ska inträffa i det heliga ögonblick som det är avsett att ska. När allt är i Rätt Gudomlig timing eller i Rätt Gudomligt flöde, händer det. Vi måste inse att vårt koncept om tid faktiskt är en illusion. Konceptet med korta, successiva utbrott, vilket är det sätt på vilket vi mäter och förstår tid, är faktiskt inte på det sätt som tid är. Tid flödar och när den flödar skapar den bara ett ”nu”. Detta ”eviga nu” rör sig framåt och skapar det som vi i successiv tid kallar det förgångna, nutid och framtid. I verkligheten finns bara nu, och när nuet sammanfaller med och skapar behovet av vad som måste hända, då sker det som är gudomligt föreskrivet. Detta är skillnaden mellan rätt gudomlig tid och det vi tänker oss som tid. När vi förstår detta och låter den flöda och bli ett med vårt inre vara, då upphör alla rädslor som vi har om tid.

Med tanke på den omfattande forskning som SETI Institutet lagt ner på att finna utomjordiskt liv i universum, har Den Galaktiska Federationen kontaktat dessa vetenskapsmän?

Det Federationen har gjort är mycket enkelt. Dessa SETI-grupper, t.ex. CSETI, har blivit kontaktade på olika sätt och på olika vägar. Just nu är processen mycket enkel. Vad den Galaktiska Federationen vill att vi ska förstå mer än något annat, är att en medvetandeenergi är på gång. Denna medvetandeenergi påverkar det som kommer att hända. De är varelser med högt medvetande. Vi är varelser med lågt medvetande som rör oss mot deras medvetande. De förstår vad som måste hända. De – våra äldre bröder och systrar – tänker använda sina förmågor och ge sig i kast med uppgiften att frambringa en ny verklighet för oss. Den här verkligheten är någonting, som går bortom allt som vi känner till eller förstår, och allt de vill är helt enkelt att göra detta, och – för att använda det som sades i förra frågan – göra det i rätt gudomlig tid och på rätt gudomligt sätt.

Så, ja visst, vissa människor har kontaktats och andra har inte blivit det. Det beror bara på om de är redo och hur långt deras medvetande är utvecklat.

Eftersom vi har blivit informerade om att våra kroppar håller på att förändras, varför känner sig de flesta av oss så fruktansvärt trötta dessa dagar? Kan du förklara mer om kroppen?

Det som händer oss är en mycket enkel reaktion på upphöjningen (ascension). När du når vissa nivåer av förankring i din ljuskropp, i förändringen av din cellstruktur på RNA:s och DNA:s genetiska nivåer – på dessa nivåer blir då din kropp överansträngd. Återigen, se på dig själv som ett litet barn – i det här fallet, en parvel, mindre än tre år – som griper sig an uppgiften att växa. Och vad gör barn då? De sover mycket. De känner sig utmattade. De har en massa energi, som ger jätteutbrott då och då, och sedan verkar det som om den försvinner. Detta är allt som händer. Varken mer eller mindre. Så var bara följsam och inse att det är en del i hela processen, i din medvetandetillväxt och för att få till stånd en integrering mellan din fysiska och din andliga varelse.

Hur kommer Fotonbältets fulla genomslag att påverka Jordens kärnkraftreaktorer?

Som jag framhöll när jag tidigare talade om Fotonbältet, så blir det normalt en enorm explosion när kärnenergi samverkar med Fotonbältet. Nyckeln till det Federationen kommer att göra, innan vi kommer i direkt samverkan med Fotonbältet och troligen tidigare än så, är därför att säkerställa dessa nukleära energisystem, oavsett om de är militära reaktorer, civila elkraftreaktorer, etc., så att de avaktiveras och inte längre är en del i hela proceduren. Så oroa er inte för det. Var bara medvetna om, att det kommer att tas om hand när det är dags.

Ett par personer har berättat för mig, att det kommer en invasion av mörka krafter i april i år. Är den Galaktiska Federationen medveten om denna situation och på vilket sätt kommer detta att påverka masslandningen?

Med jämna mellanrum kommer mörka energier och passerar igenom. De här energierna är en del i hela proceduren med att tillåta detta speciella flöde av ljus och mörker runt vår värld. Men – och detta är huvudpoängen – det som händer i den här tiden och framöver, är att den här mörka energin inte tillåts förorsaka massiva svårigheter i den här världen, på det sätt som den gjort tidigare. Den kommer att tillåtas göra en sak: flyta igenom oss, ge oss läxor och sedan lämna. Därför att just nu är det här en planet av glödande ljus. Det är en planet i förändring. Det är en planet under transformation. Just nu befinner vi oss i en puppa och vi håller på att omvandla oss till de fullt medvetna varelser, som vi avsågs vara. Så därför kommer inte detta att påverka landningarna, eller någon annan aspekt av de procedurer som nu är på gång inför upphöjningen.

Bör vi förbereda välkomstkommittéer för att hälsa icke-förnimmande varelser och människor från Galaxen välkomna? Kommer vi att få nödvändig information om protokoll, etikett och diplomatiska hövligheter?

När det är dags kommer ni att få veta hur man ska bete sig vad angår protokoll, etc. Oroa er inte för det. Det ni just nu måste göra är helt enkelt att ”vara”. Gör det som behövs för att öppna upp medvetandet. Gör det som behövs för att hålla er positiva. Gör det som behövs för att hålla kontakt och nätverka med varandra. När det är dags att välkomna kommer ni att få reda på vad ni ska göra, vad som bör sägas, hur man sätter samman kommittéer, etc. Oroa er inte för det nu. Var bara positiva, gå framåt, sätt samman era Planetariska AktiveringsGrupper, nätverka med andra grupper, nätverka med hela den Planetariska AktiveringsOrganisationen. Var ett med dig själv och med andra. Gå framåt. Detta är vad som är viktigt just nu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *