PAO och PAG

Planetariska AktiveringsGrupper och deras organisation

Här följer en kortfattad beskrivning. Mer information hittar du på http://www.paoweb.com och i Sheldan Nedle´s handbok: SELAMAT JA! A GUIDE FOR GALACTIC HUMANSKan köpas på http://www.paoweb.com/products.htm

Redan 1992 fick Sheldan Nidle i uppgift att skapa en global organisation som dels skulle bana vägen för den Galaktiska Federationens Första Kontakt, dels skulle den lära människorna på Jorden om den Galaktiska Federationens organisationsprinciper.

Den vision som följer det uppdrag som Federationen, via Washta, gav till Sheldan, är en bro mellan den av människorna etablerade teknologin på Jorden och den teknologi som utomjordiska civilisationer besitter. Det Washta efterlyste var ett världsomspännande nät med kärngrupper som kan hjälpa det mänskliga samhället genom dess kommande globala kriser.

Planetariska AktiveringsGrupper, eller PAG, är denna typ av unika grupper. De utgör grupper, baserade på målinriktning och varje gruppmedlems unika talanger. Dessa grupper behövde en central hand, både för att ge gruppen näring och för att ge råd. Den Planetariska AktiveringsOrganisationen, eller PAO, är skapad för att fylla detta speciella behov. Tillsammans utgör de en unik mänsklig organisation, som nu utnyttjas för att hjälpa till att transformera det mänskliga samhället på vår ovärderliga planet.

En PAG verkar efter speciella riktlinjer, som kombinerar kända organisationsprinciper med de ”flytande management” principer (se Ordlista) som tillämpas inom den Galaktiska Federationen. Dess syfte är att föra samman olika särintressen inom samhället och hålla fokus på en mycket speciell förändring. Denna speciella förändring är Moder Jords transformation.

En PAG en Planetarisk Aktiveringsgrupp, är alltså en grupp, som bildats av ljusarbetare som känner en djup önskan att hjälpa planeten och hennes befolkning under omvandlings-processen. De är ”stewards” på planeten och känner att det är deras mission att hjälpa den Andliga Hierarkin och den Galaktiska Federationen att genomföra den Gudomliga Interventionen.

En PAW en Planetarisk Aktiveringsarbetare (-Worker), är en enskild person, som inte ingår i någon PAG, eftersom sådana grupper ännu inte bildats i hans eller hennes närområde. Personen följer för närvarande Sheldan Nidle´s information och planerar att ansluta sig till en grupp när tillfälle ges.

Låt oss summera genom att beskriva organisationens och Sheldan Nidles fyrfaldiga mission:

Att förbereda världen för den Första Kontakten med den Galaktisk Federationen.

Att sprida den Galaktiska Federationens budskap.

Att skapa ett världsomspännande nätverk av Planetariska AktiveringsGrupper

Att skapa ett nätverk, som med kort förvarning informerar om jordens förändringar.

Registrering som PAG/PAW

Beträffande PAG och PAW, se under flik 8. För att bli en del i det världsomspännande Ljusnäter, gå in på
http://www.paoweb.com/pagapplc.htm och fyll i formuläret. När du är klar, klicka i rutan ”Send Mail” längst ner på sidan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *