Ordlista

En del viktiga termer

De Heliga (the Holy Ones)

ÄnglarGudomliga budbärare från Moder/Fader Gud. Odödliga Varelser av Ljus eller Gudomlig Ande. Anförtrodda att orkestrera de resurser, genom vilka den Gudomliga Planen ska utföras.

Ärkeänglar
De högst rankade Ljusvarelserna i Änglavärldarna. Har ansvaret för de många uppgifter, som behövs för att genomföra Moder/Fader Guds Gudomliga plan.

Uppståndna MästareLjusväsen som har haft ett eller flera tidigare liv på Jorden. Under tiden på Jorden har de uppnått fullt medvetande på högsta nivå, och smälter samman ande och kropp till en Enhet som överstiger alla delar av Fysisk Skapelse. Den här Enheten skapade en Änglalik Varelse, som bröt karmas stränga strukturer och fick förmågan att tjäna såsom heliga exempel för hela mänskligheten. Uppståndna Mästare tjänar nu i Heliga rådsförsamlingar som hjälper mänskligheten med dess nuvarande Upphöjningsprocess (Ascension).

De Nios RådVäktare av den Stora Blå Logen för det Stora Blåa Ljuset av Helig Skapelse. En av Lord Sirayas viktigaste Rådsförsamlingar. I den här galaxen är den heliga Blå Logen inhyst inom Sirius-B:s stjärnsystem.

Skapalse: Ett oändligt och fortgående arbete av Moder/Fader Gud. Består av två aspekter: Fysisk Skapelse (den mänskliga världen) och Andlig Skapelse (Andens oändliga dimensionella världar). Utvecklas enligt den Gudomliga Planen.

Deva-RiketFysiska Elementarer som hjälper Änglavärldarna och Elohims Rådsförsamlingar med att forma och uppehålla många element som utgör Fysisk Skapelse.

Gudomlig PlanHelig och gudomlig blåkopia från Moder/Fader Gud. Tack vare den genomförs de många Skapelserna.

Elohim
Ledande inter-dimensionella Skapande Väsen. Tar heliga andliga energier som framkallats genom Änglavärldarna och hjälper Änglar att utforma och bevara Fysisk Skapelse enligt den Gudomliga Planen.

Jesus KristusMycket hög Uppstånden LjusMästare. Kom för att lära mänskligheten om Kärlekens arbetssätt och dess naturliga resultat – kraften att förlåta. Visade hur man kunde använda hans undervisning för att höja sig. En av de stora urtyperna för fullt medvetande, sänd till Jorden genom vår kärleksfulle och medkännande Moder/Fader Gud.

Lord BuddhaMycket hög Uppstigen LjusMästare. Kom hit för att lära mänskligheten om Medkänslans arbetssätt och man ska använda det för att bryta Karmas konstanta cykel och därigenom höja sig. En av de stora urtyperna för fullt medvetande, sänd till Jorden genom vår kärleksfulle och medkännande Moder/Fader Gud.

Lord KuwayaEn aspekt av Moder/Fader Gud, som ansvarar för att övervaka Skapelsens primära energier, vilka behövs för att genomföra den Gudomliga Planen. Övervakar tillsammans med Lord Siraya den Gudomliga Planens utveckling.

Lord Metatron
En av de högre Ärkeänglarna, liksom också Elohims Ledare. Tillsatt genom Moder/Fader Gud för att ansvara för den här nuvarande Skapelsen, som är den sjätte av tio Skapelser, vilka förberetts genom den Gudomliga Planen.

Lord MichaelStrålande LjusVarelse och hög Ärkeängel. Hans uppdrag är att informera de många Ärkeänglarna hur de bäst ska genomföra Moder/Fader Guds Gudomliga Plan.

Lord SirayaEn aspekt av Moder/Fader Gud, som ansvarar för Himlens heliga Härkomst och Rådsförsamlingar, som genomför den Gudomliga Planen. Alla Himlens Gudomliga gunstlingar följer hans heliga uttalanden.

Moder/Fader GudDen Högsta Kreativa Kraften eller Högsta Ljuset i Skapelsen. Består av tre odödliga och kraftfulla kreativa aspekter, av vilka bara två – Lord Siraya och Lord Kuwaya – har uppenbarat sig. Guds avsikt är att uppenbara Skapelsen enligt den Gudomliga Planen.

Andlig HierarkiHelig struktur som representerar Himlens heliga härstamning. Består av ÄnglaVärldarna, DevaRiket, de Uppståndna Mästarna, Elohims många System och TidsLordernas talrika Gudomliga Rådsförsamlingar.

TidsLorderStora LjusVäsen, vars beslut representeras hos många Gudomliga Rådsförsamlingar. Ansvarar för Tiden, som tillsammans med Ljuset, är ett av de två element som bildar Skapelsen.

Upphöjningens Process (The Ascension Process)

AkashekrönikanAlla själars livsinspelningar, vilka har tillbringat livstider inom Fysisk Skapelse. Inspelningar som mycket detaljerat dokumenterar varje händelse som inträffat under alla stunder i varje livstid.

Uppstigning, Upphöjning (Ascension)En process varigenom individen integrerar fysisk kropp med den andliga (själ) och astrala kroppen, vilket låter honom bli fullt medveten.

AstralKroppIcke fysisk kropp. Gäller också sättet varigenom själen binds ihop med den fysiska kroppen. Vi reser vanligtvis till Astralplanets lägre världar (högre fysiska dimensioner) under sömn eller drömtillstånd.

AuraElektromagnetiskt fält som omger kroppen och sänds ut genom de Livsenergier som levandegör kroppen.

ChakraKroppens centra för livsenergi. Kroppar hos begränsat medvetna varelser innehåller sju större centra eller chakra. Hos fullt medvetna varelser finns det omkring tretton sådana större centra för livsenergi som är placerade inom och ovanför den fysiska kroppen.
Fullt medvetande: Ett tillstånd med obegränsad verklighet, där de fysiska, mentala, emotionella och andliga kropparna är fullt integrerade. Utmärks av full användning av nu outnyttjade mentala och andliga förmågor: ägandet av en Ljuskropp och hela urvalet av Psykiska förmågor, såsom telepati och telekinesi: förmågan att omedelbart manifestera det som fysiskt önskas, och full förbindelse med andliga och andra högre dimensioner. Inte lika fullt integrerade med högre dimensioner som de Uppståndna Mästarna. En annan term för fullt medvetande är Galaktisk Människa.

Galaktisk MänniskaFullt medveten mänsklig varelse. Kallas också fysisk Ängel, med fullt minne av sin akasherkrönika och sanna syfte med livet.

KarmaResultatet av interaktioner med andra förnimmande varelser. Det främsta redskapet varigenom varje livstid bedöms. Skapar cykler som bestämmer beskaffenheten för ens nästa livstid. Under den kommande tidsåldern kommer gudomlig nåd att bryta karmiska cykler.

LjusarbetareUpplysta Jordinvånare som arbetar tillsammans med Uppståndna Mästare och Änglavärldarna för att föra ut budskap om Upphöjningen och den nya Tidsåldern av Ljus till allmänheten. Kan antingen vara en upplyst själ från Jorden (en som varit fångad i karmacykeln under många livstider) eller ett stjärnfrö.

MerkabaEtt annat namn på Ljuskroppen. En del av det fulla medvetandet, när den andliga, astrala och fysiska kroppen är integrerade. Kan låta självet krympa till storleken av en tennisboll och man kan resa vart som helst omedelbart.

Ritual
Vanligtvis ett specifikt tillvägagångssätt utfört regelbundet, med ett bestämt syfte eller mål. Det främsta exemplet på helig ritual är grupper eller individer som använder sig av meditation eller söker klarsyn för att uppnå gudomligt syfte, t.ex. för att hela Jorden eller att förbättra sig själva.

AndeSjäl eller icke kroppslig del hos varje levande ting. Syftar också på LjusVarelser som är till hjälp med att lindra den mänskliga existensens dagliga besvär.

Tankeform
Ett väsen som skapas av ens egen tanke, eller genom tanken hos någon annan individ eller grupp. Är kapabel att påverka hälsa eller beteende hos aningslösa (eller oskyddade) personer.

Den Galaktiska Federationen

Action Team (aktionsgrupp)Speciella besättningar inom den Galaktiska Federationen, som är tränade till att fullgöra specifika uppgifter så snabbt och så effektivt som möjligt.

Gudomlig InterventionHelig av Gud beviljad operation i form av masslandning från Galaktiska Federationen och Änglavärldarna. Görs genom gudomlig nåd för att vända tillbaka Guds VILJA till planeten Jorden, och för att ge gåvan av fullt medvetande till Moder Jords barn.

Evakuerings-scenarioEn speciell operation som är föregångare till masslandningsoperationen. Kommer att användas för att snabbt evakuera Jordinvånare som bor i trakter som är utsatta för katastrofer som skapas genom de kommande Jordförändringarna. Speciellt skapade aktionsgrupper från Galaktiska Federationen kommer att genomföra den här proceduren framgångsrikt.

Flytande administration (Fluid Management)Grundläggande axiom vad gäller organisation inom den Galaktiska Federationen. Sådana fullt medvetna organisationer är icke-hierarkiska och är målinriktade. Förlitar sig huvudsakligen på talanger, ledarskap och överenskommelse med sina medlemmar.

Galaktiska Federationen
Union av Ljus som skapades för över fyra miljoner år sedan av olika stjärn-civilisationer i den här galaxen. Gudomligt Syfte: att agera som Fysiska Änglar, vilka behövs för att genomföra det gudomliga öde, som profeterats för länge sedan för Vintergatans Galax.

Regerande Rådsförsamling (Governing Council)Den huvudsakliga styrande gruppen på en planet, i ett solsystem eller stjärnförbund. Styrd genom den flytande administrationens principer. För närvarande är över 200 000 sådana organisationer medlemmar inom den Galaktiska Federationen.

Förbindelseteam (Liaison Team)Speciellt team vars större syfte är att vidarebefordra värdefulla meddelanden mellan grupper och att få olika grupper att arbeta mer effektivt och mer harmoniskt tillsammans.

LjusKammare (Light Chambers)Specialkonstruerade apparater som kommer att användas för att snabba upp de procedurer som behövs för att vända ett ”stjärn-frö” till en fullt medveten galaktisk människa på några få minuter. Placerade ombord på rymdskepp inom Galaktiska Federationens masslandnings-flotta. Kommer att användas några få timmar före massevakueringarna och/ eller när den aktuella masslandningen sker.

(Översättarens tillägg: Enligt senare information från Sheldan Nidle: Finns i stort antal inom Agartha, Jordens inre värld, för att under några dagar användas av varje person som evakuerats från Jordytan och vars fulla medvetande skall öppnas upp.)

Federationens huvudsakliga Rådsförsamling (Main Federation Council)
Den huvudsakliga styrande gruppen inom den Galaktiska Federationen är placerad inom Vegas stjärnsystem. Arbetar enligt principen en röst per medlem-stjärnsystem eller stjärnförbund.

MasslandningarEn operation utförd av den Galaktiska Federationen och den Andliga Hierarkin. Utarbetad för att fredligt landa viktiga element från den Galaktiska Federationen och Änglavärldarna på Moder Jord. Sådana inslag som rådgivare, speciella förbindelse- och aktions-team kommer att hjälpa till vid födelsen av ett nytt galaktiskt samhälle och av fullt medvetande hos Jordens mänskliga befolkning.

Grupper för Vetenskap och UtforskningDen huvudsakliga delen av rymdflottan inom den Galaktiska Federationen är konstruerade för att utforska den här galaxen. Ett särskilt uppdrag är att möta och hela tiden utforska mindre utvecklade civilisationer på planeter i den här galaxen. När man finner ett stjärnsamhälle som möter Galaktiska Federationens kriterier, genomför de ett första- kontakt-uppdrag som kommer att leda den här stjärncivilisationen till fullt medlemskap inom den Galaktiska Federationen.

Underjordisk Holografisk Miljö (Subterranean Holographic Environment)Speciella underjordiska anläggningar, som baseras på avancerad ljusteknologi, som mycket kommer att likna och i stort mått förbättra människans nuvarande livsmiljö. Fullt kapabel att motstå och överleva vilken naturkatastrof som helst på Jorden. Kommer att bli permanenta bostäder efter att masslandningarna är färdiga.

StjärnPortarPlatser där andliga eller Ljusenergier från två eller flera dimensioner kolliderar. Kan användas för att gå från en dimension till en annan och tillbaka igen. Används även för att flytta andliga energier som upprätthåller Skapelsen från en dimension till en annan. Benämns på det här sättet därför att man allra oftast finner dem i eller nära stjärnsystem.

Några Jordtermer

AtlantisÖkontinent och den tredje galaktiska kolonin på Jorden. Belägen mitt i Atlanten och var litet större än Australien. Under sina sista stadier var den säte för många avskyvärda genetiska experiment, som ledde till att vi förvärvade begränsat medvetande. Lyckligtvis sjönk den på grund av sina egna felberäkningar för ungefär 12 000 år sedan.

Jordförändringar
Katastrofala omstruktureringar av Jordens yta, som kommer att föra henne tillbaka till sitt ursprungliga jungfruliga tillstånd. Kommer att förbereda planeten inför examen till fullt medvetande. Då Jordens mänskliga befolkning inte skulle kunna överleva på något annat sätt, har den Galaktiska Federationen anförtrotts ett evakueringsuppdrag och en masslandning för att hjälpa en uppvaknande mänsklighet genom den här ytterligt svåra tiden.

Jordens Firmament
En framtida del av Jordens atmosfär utgörs av två större sammanhängande globala islager. Det första är beläget 5 000 till 6 000 meter upp och det andra är 12 000 meter ovanför Jordens yta. Öppna vid polerna. Viktiga isolatorer mot skadlig strålning, som skulle kunna minska biosfärens livgivande energier. När de är på plats är biosfärens livgivande energier som högst.

Tidens slut (End Times)
Förutspådd tidpunkt när den nuvarande civilisationen på planeten kommer att upphöra och den nya ”gyllene tidsåldern” kommer att bli en verklighet. (Översättarens anm: År 2012 förknippas med denna tidpunkt).

Hybornea
Den första mänskliga kolonin grundad för ca 2 000 000 år sedan. Belägen i trakten av det som i modern tid är Arktiska Oceanen. Var till storleken omkring den nuvarande kontinenten Antarktis. Fullständigt förstörd för ungefär 1 000 000 år sedan som en del av en allmän attack mot det här solsystemet, vilken också ödelade galaktiska mänskliga kolonier på Mars och Venus.

LemurienDen andra mänskliga galaktiska kolonin, som grundades på den här planeten för ungefär 900 000 år sedan. Lika stor som den nuvarande kontinenten Asien och var belägen i mitten av Stilla Oceanen. Förstörd för ungefär 25 000 år sedan genom en våldsam attack från kontinenten Atlantis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *