Artiklar

PAO och PAG
Planetariska AktiveringsGrupper och deras organisation Här följer en kortfattad beskrivning. Mer information hittar du på http://www.paoweb.com och i Sheldan Nedle´s handbok: SELAMAT[...]
Ordlista
En del viktiga termer De Heliga (the Holy Ones) Änglar: Gudomliga budbärare från Moder/Fader Gud. Odödliga Varelser av Ljus eller Gudomlig[...]
Sheldan Nidle
En presentation Sheldan Nidle föddes i New York City den 11 november, 1946, och växte upp i Buffalo, New York.[...]
Sheldan Nidle svarar på era frågor Del 2
Sheldan, många av dina uppdateringar (veckomeddelanden) pekar på behovet av att vi sprider ”the Web of Light” i världen. Hur[...]
Sheldan Nidle svarar på era frågor Del 1 
Vad har du för syfte med dina uppdateringar? Vad gör de för nytta för oss och varför finns det så[...]
Ummac Dan
Detta är den aktiverande symbol som finns (i holografisk form) ombord på Moderskepp från Sirius. Under möten roterar den en bit[...]