PAO och PAG

Planetariska AktiveringsGrupper och deras organisation

Här följer en kortfattad beskrivning. Mer information hittar du på http://www.paoweb.com och i Sheldan Nedle´s handbok: SELAMAT JA! A GUIDE FOR GALACTIC HUMANSKan köpas på http://www.paoweb.com/products.htm

Redan 1992 fick Sheldan Nidle i uppgift att skapa en global organisation som dels skulle bana vägen för den Galaktiska Federationens Första Kontakt, dels skulle den lära människorna på Jorden om den Galaktiska Federationens organisationsprinciper.

Den vision som följer det uppdrag som Federationen, via Washta, gav till Sheldan, är en bro mellan den av människorna etablerade teknologin på Jorden och den teknologi som utomjordiska civilisationer besitter. Det Washta efterlyste var ett världsomspännande nät med kärngrupper som kan hjälpa det mänskliga samhället genom dess kommande globala kriser.

Planetariska AktiveringsGrupper, eller PAG, är denna typ av unika grupper. De utgör grupper, baserade på målinriktning och varje gruppmedlems unika talanger. Dessa grupper behövde en central hand, både för att ge gruppen näring och för att ge råd. Den Planetariska AktiveringsOrganisationen, eller PAO, är skapad för att fylla detta speciella behov. Tillsammans utgör de en unik mänsklig organisation, som nu utnyttjas för att hjälpa till att transformera det mänskliga samhället på vår ovärderliga planet.

En PAG verkar efter speciella riktlinjer, som kombinerar kända organisationsprinciper med de ”flytande management” principer (se Ordlista) som tillämpas inom den Galaktiska Federationen. Dess syfte är att föra samman olika särintressen inom samhället och hålla fokus på en mycket speciell förändring. Denna speciella förändring är Moder Jords transformation.

En PAG en Planetarisk Aktiveringsgrupp, är alltså en grupp, som bildats av ljusarbetare som känner en djup önskan att hjälpa planeten och hennes befolkning under omvandlings-processen. De är ”stewards” på planeten och känner att det är deras mission att hjälpa den Andliga Hierarkin och den Galaktiska Federationen att genomföra den Gudomliga Interventionen.

En PAW en Planetarisk Aktiveringsarbetare (-Worker), är en enskild person, som inte ingår i någon PAG, eftersom sådana grupper ännu inte bildats i hans eller hennes närområde. Personen följer för närvarande Sheldan Nidle´s information och planerar att ansluta sig till en grupp när tillfälle ges.

Låt oss summera genom att beskriva organisationens och Sheldan Nidles fyrfaldiga mission:

Att förbereda världen för den Första Kontakten med den Galaktisk Federationen.

Att sprida den Galaktiska Federationens budskap.

Att skapa ett världsomspännande nätverk av Planetariska AktiveringsGrupper

Att skapa ett nätverk, som med kort förvarning informerar om jordens förändringar.

Registrering som PAG/PAW

Beträffande PAG och PAW, se under flik 8. För att bli en del i det världsomspännande Ljusnäter, gå in på
http://www.paoweb.com/pagapplc.htm och fyll i formuläret. När du är klar, klicka i rutan ”Send Mail” längst ner på sidan.

 

Ordlista

En del viktiga termer

De Heliga (the Holy Ones)

ÄnglarGudomliga budbärare från Moder/Fader Gud. Odödliga Varelser av Ljus eller Gudomlig Ande. Anförtrodda att orkestrera de resurser, genom vilka den Gudomliga Planen ska utföras.

Ärkeänglar
De högst rankade Ljusvarelserna i Änglavärldarna. Har ansvaret för de många uppgifter, som behövs för att genomföra Moder/Fader Guds Gudomliga plan.

Uppståndna MästareLjusväsen som har haft ett eller flera tidigare liv på Jorden. Under tiden på Jorden har de uppnått fullt medvetande på högsta nivå, och smälter samman ande och kropp till en Enhet som överstiger alla delar av Fysisk Skapelse. Den här Enheten skapade en Änglalik Varelse, som bröt karmas stränga strukturer och fick förmågan att tjäna såsom heliga exempel för hela mänskligheten. Uppståndna Mästare tjänar nu i Heliga rådsförsamlingar som hjälper mänskligheten med dess nuvarande Upphöjningsprocess (Ascension).

De Nios RådVäktare av den Stora Blå Logen för det Stora Blåa Ljuset av Helig Skapelse. En av Lord Sirayas viktigaste Rådsförsamlingar. I den här galaxen är den heliga Blå Logen inhyst inom Sirius-B:s stjärnsystem.

Skapalse: Ett oändligt och fortgående arbete av Moder/Fader Gud. Består av två aspekter: Fysisk Skapelse (den mänskliga världen) och Andlig Skapelse (Andens oändliga dimensionella världar). Utvecklas enligt den Gudomliga Planen.

Deva-RiketFysiska Elementarer som hjälper Änglavärldarna och Elohims Rådsförsamlingar med att forma och uppehålla många element som utgör Fysisk Skapelse.

Gudomlig PlanHelig och gudomlig blåkopia från Moder/Fader Gud. Tack vare den genomförs de många Skapelserna.

Elohim
Ledande inter-dimensionella Skapande Väsen. Tar heliga andliga energier som framkallats genom Änglavärldarna och hjälper Änglar att utforma och bevara Fysisk Skapelse enligt den Gudomliga Planen.

Jesus KristusMycket hög Uppstånden LjusMästare. Kom för att lära mänskligheten om Kärlekens arbetssätt och dess naturliga resultat – kraften att förlåta. Visade hur man kunde använda hans undervisning för att höja sig. En av de stora urtyperna för fullt medvetande, sänd till Jorden genom vår kärleksfulle och medkännande Moder/Fader Gud.

Lord BuddhaMycket hög Uppstigen LjusMästare. Kom hit för att lära mänskligheten om Medkänslans arbetssätt och man ska använda det för att bryta Karmas konstanta cykel och därigenom höja sig. En av de stora urtyperna för fullt medvetande, sänd till Jorden genom vår kärleksfulle och medkännande Moder/Fader Gud.

Lord KuwayaEn aspekt av Moder/Fader Gud, som ansvarar för att övervaka Skapelsens primära energier, vilka behövs för att genomföra den Gudomliga Planen. Övervakar tillsammans med Lord Siraya den Gudomliga Planens utveckling.

Lord Metatron
En av de högre Ärkeänglarna, liksom också Elohims Ledare. Tillsatt genom Moder/Fader Gud för att ansvara för den här nuvarande Skapelsen, som är den sjätte av tio Skapelser, vilka förberetts genom den Gudomliga Planen.

Lord MichaelStrålande LjusVarelse och hög Ärkeängel. Hans uppdrag är att informera de många Ärkeänglarna hur de bäst ska genomföra Moder/Fader Guds Gudomliga Plan.

Lord SirayaEn aspekt av Moder/Fader Gud, som ansvarar för Himlens heliga Härkomst och Rådsförsamlingar, som genomför den Gudomliga Planen. Alla Himlens Gudomliga gunstlingar följer hans heliga uttalanden.

Moder/Fader GudDen Högsta Kreativa Kraften eller Högsta Ljuset i Skapelsen. Består av tre odödliga och kraftfulla kreativa aspekter, av vilka bara två – Lord Siraya och Lord Kuwaya – har uppenbarat sig. Guds avsikt är att uppenbara Skapelsen enligt den Gudomliga Planen.

Andlig HierarkiHelig struktur som representerar Himlens heliga härstamning. Består av ÄnglaVärldarna, DevaRiket, de Uppståndna Mästarna, Elohims många System och TidsLordernas talrika Gudomliga Rådsförsamlingar.

TidsLorderStora LjusVäsen, vars beslut representeras hos många Gudomliga Rådsförsamlingar. Ansvarar för Tiden, som tillsammans med Ljuset, är ett av de två element som bildar Skapelsen.

Upphöjningens Process (The Ascension Process)

AkashekrönikanAlla själars livsinspelningar, vilka har tillbringat livstider inom Fysisk Skapelse. Inspelningar som mycket detaljerat dokumenterar varje händelse som inträffat under alla stunder i varje livstid.

Uppstigning, Upphöjning (Ascension)En process varigenom individen integrerar fysisk kropp med den andliga (själ) och astrala kroppen, vilket låter honom bli fullt medveten.

AstralKroppIcke fysisk kropp. Gäller också sättet varigenom själen binds ihop med den fysiska kroppen. Vi reser vanligtvis till Astralplanets lägre världar (högre fysiska dimensioner) under sömn eller drömtillstånd.

AuraElektromagnetiskt fält som omger kroppen och sänds ut genom de Livsenergier som levandegör kroppen.

ChakraKroppens centra för livsenergi. Kroppar hos begränsat medvetna varelser innehåller sju större centra eller chakra. Hos fullt medvetna varelser finns det omkring tretton sådana större centra för livsenergi som är placerade inom och ovanför den fysiska kroppen.
Fullt medvetande: Ett tillstånd med obegränsad verklighet, där de fysiska, mentala, emotionella och andliga kropparna är fullt integrerade. Utmärks av full användning av nu outnyttjade mentala och andliga förmågor: ägandet av en Ljuskropp och hela urvalet av Psykiska förmågor, såsom telepati och telekinesi: förmågan att omedelbart manifestera det som fysiskt önskas, och full förbindelse med andliga och andra högre dimensioner. Inte lika fullt integrerade med högre dimensioner som de Uppståndna Mästarna. En annan term för fullt medvetande är Galaktisk Människa.

Galaktisk MänniskaFullt medveten mänsklig varelse. Kallas också fysisk Ängel, med fullt minne av sin akasherkrönika och sanna syfte med livet.

KarmaResultatet av interaktioner med andra förnimmande varelser. Det främsta redskapet varigenom varje livstid bedöms. Skapar cykler som bestämmer beskaffenheten för ens nästa livstid. Under den kommande tidsåldern kommer gudomlig nåd att bryta karmiska cykler.

LjusarbetareUpplysta Jordinvånare som arbetar tillsammans med Uppståndna Mästare och Änglavärldarna för att föra ut budskap om Upphöjningen och den nya Tidsåldern av Ljus till allmänheten. Kan antingen vara en upplyst själ från Jorden (en som varit fångad i karmacykeln under många livstider) eller ett stjärnfrö.

MerkabaEtt annat namn på Ljuskroppen. En del av det fulla medvetandet, när den andliga, astrala och fysiska kroppen är integrerade. Kan låta självet krympa till storleken av en tennisboll och man kan resa vart som helst omedelbart.

Ritual
Vanligtvis ett specifikt tillvägagångssätt utfört regelbundet, med ett bestämt syfte eller mål. Det främsta exemplet på helig ritual är grupper eller individer som använder sig av meditation eller söker klarsyn för att uppnå gudomligt syfte, t.ex. för att hela Jorden eller att förbättra sig själva.

AndeSjäl eller icke kroppslig del hos varje levande ting. Syftar också på LjusVarelser som är till hjälp med att lindra den mänskliga existensens dagliga besvär.

Tankeform
Ett väsen som skapas av ens egen tanke, eller genom tanken hos någon annan individ eller grupp. Är kapabel att påverka hälsa eller beteende hos aningslösa (eller oskyddade) personer.

Den Galaktiska Federationen

Action Team (aktionsgrupp)Speciella besättningar inom den Galaktiska Federationen, som är tränade till att fullgöra specifika uppgifter så snabbt och så effektivt som möjligt.

Gudomlig InterventionHelig av Gud beviljad operation i form av masslandning från Galaktiska Federationen och Änglavärldarna. Görs genom gudomlig nåd för att vända tillbaka Guds VILJA till planeten Jorden, och för att ge gåvan av fullt medvetande till Moder Jords barn.

Evakuerings-scenarioEn speciell operation som är föregångare till masslandningsoperationen. Kommer att användas för att snabbt evakuera Jordinvånare som bor i trakter som är utsatta för katastrofer som skapas genom de kommande Jordförändringarna. Speciellt skapade aktionsgrupper från Galaktiska Federationen kommer att genomföra den här proceduren framgångsrikt.

Flytande administration (Fluid Management)Grundläggande axiom vad gäller organisation inom den Galaktiska Federationen. Sådana fullt medvetna organisationer är icke-hierarkiska och är målinriktade. Förlitar sig huvudsakligen på talanger, ledarskap och överenskommelse med sina medlemmar.

Galaktiska Federationen
Union av Ljus som skapades för över fyra miljoner år sedan av olika stjärn-civilisationer i den här galaxen. Gudomligt Syfte: att agera som Fysiska Änglar, vilka behövs för att genomföra det gudomliga öde, som profeterats för länge sedan för Vintergatans Galax.

Regerande Rådsförsamling (Governing Council)Den huvudsakliga styrande gruppen på en planet, i ett solsystem eller stjärnförbund. Styrd genom den flytande administrationens principer. För närvarande är över 200 000 sådana organisationer medlemmar inom den Galaktiska Federationen.

Förbindelseteam (Liaison Team)Speciellt team vars större syfte är att vidarebefordra värdefulla meddelanden mellan grupper och att få olika grupper att arbeta mer effektivt och mer harmoniskt tillsammans.

LjusKammare (Light Chambers)Specialkonstruerade apparater som kommer att användas för att snabba upp de procedurer som behövs för att vända ett ”stjärn-frö” till en fullt medveten galaktisk människa på några få minuter. Placerade ombord på rymdskepp inom Galaktiska Federationens masslandnings-flotta. Kommer att användas några få timmar före massevakueringarna och/ eller när den aktuella masslandningen sker.

(Översättarens tillägg: Enligt senare information från Sheldan Nidle: Finns i stort antal inom Agartha, Jordens inre värld, för att under några dagar användas av varje person som evakuerats från Jordytan och vars fulla medvetande skall öppnas upp.)

Federationens huvudsakliga Rådsförsamling (Main Federation Council)
Den huvudsakliga styrande gruppen inom den Galaktiska Federationen är placerad inom Vegas stjärnsystem. Arbetar enligt principen en röst per medlem-stjärnsystem eller stjärnförbund.

MasslandningarEn operation utförd av den Galaktiska Federationen och den Andliga Hierarkin. Utarbetad för att fredligt landa viktiga element från den Galaktiska Federationen och Änglavärldarna på Moder Jord. Sådana inslag som rådgivare, speciella förbindelse- och aktions-team kommer att hjälpa till vid födelsen av ett nytt galaktiskt samhälle och av fullt medvetande hos Jordens mänskliga befolkning.

Grupper för Vetenskap och UtforskningDen huvudsakliga delen av rymdflottan inom den Galaktiska Federationen är konstruerade för att utforska den här galaxen. Ett särskilt uppdrag är att möta och hela tiden utforska mindre utvecklade civilisationer på planeter i den här galaxen. När man finner ett stjärnsamhälle som möter Galaktiska Federationens kriterier, genomför de ett första- kontakt-uppdrag som kommer att leda den här stjärncivilisationen till fullt medlemskap inom den Galaktiska Federationen.

Underjordisk Holografisk Miljö (Subterranean Holographic Environment)Speciella underjordiska anläggningar, som baseras på avancerad ljusteknologi, som mycket kommer att likna och i stort mått förbättra människans nuvarande livsmiljö. Fullt kapabel att motstå och överleva vilken naturkatastrof som helst på Jorden. Kommer att bli permanenta bostäder efter att masslandningarna är färdiga.

StjärnPortarPlatser där andliga eller Ljusenergier från två eller flera dimensioner kolliderar. Kan användas för att gå från en dimension till en annan och tillbaka igen. Används även för att flytta andliga energier som upprätthåller Skapelsen från en dimension till en annan. Benämns på det här sättet därför att man allra oftast finner dem i eller nära stjärnsystem.

Några Jordtermer

AtlantisÖkontinent och den tredje galaktiska kolonin på Jorden. Belägen mitt i Atlanten och var litet större än Australien. Under sina sista stadier var den säte för många avskyvärda genetiska experiment, som ledde till att vi förvärvade begränsat medvetande. Lyckligtvis sjönk den på grund av sina egna felberäkningar för ungefär 12 000 år sedan.

Jordförändringar
Katastrofala omstruktureringar av Jordens yta, som kommer att föra henne tillbaka till sitt ursprungliga jungfruliga tillstånd. Kommer att förbereda planeten inför examen till fullt medvetande. Då Jordens mänskliga befolkning inte skulle kunna överleva på något annat sätt, har den Galaktiska Federationen anförtrotts ett evakueringsuppdrag och en masslandning för att hjälpa en uppvaknande mänsklighet genom den här ytterligt svåra tiden.

Jordens Firmament
En framtida del av Jordens atmosfär utgörs av två större sammanhängande globala islager. Det första är beläget 5 000 till 6 000 meter upp och det andra är 12 000 meter ovanför Jordens yta. Öppna vid polerna. Viktiga isolatorer mot skadlig strålning, som skulle kunna minska biosfärens livgivande energier. När de är på plats är biosfärens livgivande energier som högst.

Tidens slut (End Times)
Förutspådd tidpunkt när den nuvarande civilisationen på planeten kommer att upphöra och den nya ”gyllene tidsåldern” kommer att bli en verklighet. (Översättarens anm: År 2012 förknippas med denna tidpunkt).

Hybornea
Den första mänskliga kolonin grundad för ca 2 000 000 år sedan. Belägen i trakten av det som i modern tid är Arktiska Oceanen. Var till storleken omkring den nuvarande kontinenten Antarktis. Fullständigt förstörd för ungefär 1 000 000 år sedan som en del av en allmän attack mot det här solsystemet, vilken också ödelade galaktiska mänskliga kolonier på Mars och Venus.

LemurienDen andra mänskliga galaktiska kolonin, som grundades på den här planeten för ungefär 900 000 år sedan. Lika stor som den nuvarande kontinenten Asien och var belägen i mitten av Stilla Oceanen. Förstörd för ungefär 25 000 år sedan genom en våldsam attack från kontinenten Atlantis.

Sheldan Nidle

En presentation

Sheldan Nidle föddes i New York City den 11 november, 1946, och växte upp i Buffalo, New York. Hans första UFO- och utomjordiska upplevelser började kort efter födelsen och intensifierades
genom hela hans barndom med olika former av kontaktfenomen, så väl som manifestationer, kommunikationer med ljus-former, utomjordiska besök och undervisningssessioner ombord på rymdskepp. Under största delen av sitt liv har han haft glädje av löpande telepatiska kommunikationer och direkta inlägg av ”kärnkunskap” (eteriska och fysiska inplantat). Sheldan har visuellt observerat och fysiskt upplevt rymdskepp genom åren.

Kring 14 års ålder begärde Sheldan, att invånarna från Sirius och de LjusAllierade i den Galaktiska Federation skulle avbryta kommunikationerna med honom, därför att han upplevde en överväldigande konflikt mellan deras vetenskapliga kunskap och det, som han fick lära sig här på Jorden. De lämnade honom, men invånarna från Sirius och de LjusAllierade i den Galaktiska Federation talade om för honom, att de skulle komma tillbaka, när det var dags att fullfölja hans mission för planeten Jorden och människorna på henne. I gymnasiet placerades han i program för avancerad vetenskap inom ämnesområden som fysik, kemi och matematik.

Sheldan har en M.A. i Politisk Vetenskap från Universitetet i Buffalo 1968. Han har också en M.A. i Sydöstra Asiens Styrelseskick från Universitetet i Ohio, år 1970 och en M.A. i Amerikansk Politik och Internationell Offentlig Administration från Universitetet i Södra Kalifornien, där han också fullföljde ett Ph.D. program (1974 – 76). Under 1970-talet var han Vice-President för Scientific Programming at Syntar Productions, där han var med och skapade en dokumentär om Nikola Teslas liv och prestationer. Från 1970- talet fram till mitten av 80-talet var han engagerad i vetenskaplig forskning kring alternativa källor till elektrisk energi. Under mitten av 80-talet återupptogs hans utomjordiska kontakter. För närvarande är Sheldan representant och föredragshållare för den Galaktiska LjusFederationen och i november 1997 grundade han Organisationen för Planetarisk Aktivering (the Planetary Activation Organization, PAO.

 

Sheldan Nidle svarar på era frågor Del 2

Sheldan, många av dina uppdateringar (veckomeddelanden) pekar på behovet av att vi sprider ”the Web of Light” i världen. Hur tycker du att man ska göra det?

”The World-wide Web of Light” är ett mycket viktigt koncept. Det är ett koncept där Federationen, såväl som Änglariket, är mycket, mycket engagerade. De känner att denna medvetandewebb, vilket är vad den här Webben av Ljus är, skall spridas på två grundläggande sätt.

För det första så ser man det som sitt dagliga arbete att föra in mer medvetenhet på planeten och hjälpa den här Webben av Ljus att etablera sig. Sedan kommer de berörda individer, som tycker att det är viktigt och mycket djupt känner behovet av att åstadkomma den här webben av Ljus, att ha de individuella energierna för att åstadkomma detta.

Det andra sättet syftar på vårt eget ansvar. Vi måste ta till oss den information som vi fått och skapa de olika PAG-grupperna runtom planeten, och koppla samman PAG-grupperna med hjälp av de mest moderna ”state-of-the-art” teknologierna och de träningsmetoder som är möjliga.

Den här andra delen sker som en följd av den första. När människor blir mer intresserade och vakna, och allteftersom de ser vad som redan har uträttats, när de kommer samman och diskuterar det, och tar itu med saker och ting utifrån sin passion och sitt behov, då kommer allt att hända. Kom ihåg att nyckeln till allting är avsikten, och vår avsikt är att få detta att hända. Och om dessa två saker händer på det sätt som är meningen – så som de faktiskt händer nu – då kommer det verkligen att hända. Vi behöver inte vara oroliga, eller upprörda, eller få panik över timingen. Vi behöver bara verka i det gudomliga flödet, det som känns gott inom oss, och låta det hända. Det är det enda som krävs.

Eftersom vi lever i en värld som mäter tid på ett tredimensionellt, vetenskapligt sätt, så har många av oss svårt med koncepten tid och Rätt Gudomlig Tid. Kan du skapa klarhet i Rätt Gudomlig Tid och förklara varför den skiljer sig så från vårt sätt att mäta tid?

Rätt gudomlig tid är i grunden som det låter: en tid som är fastställd för att det rätta flödet ska inträffa i det heliga ögonblick som det är avsett att ska. När allt är i Rätt Gudomlig timing eller i Rätt Gudomligt flöde, händer det. Vi måste inse att vårt koncept om tid faktiskt är en illusion. Konceptet med korta, successiva utbrott, vilket är det sätt på vilket vi mäter och förstår tid, är faktiskt inte på det sätt som tid är. Tid flödar och när den flödar skapar den bara ett ”nu”. Detta ”eviga nu” rör sig framåt och skapar det som vi i successiv tid kallar det förgångna, nutid och framtid. I verkligheten finns bara nu, och när nuet sammanfaller med och skapar behovet av vad som måste hända, då sker det som är gudomligt föreskrivet. Detta är skillnaden mellan rätt gudomlig tid och det vi tänker oss som tid. När vi förstår detta och låter den flöda och bli ett med vårt inre vara, då upphör alla rädslor som vi har om tid.

Med tanke på den omfattande forskning som SETI Institutet lagt ner på att finna utomjordiskt liv i universum, har Den Galaktiska Federationen kontaktat dessa vetenskapsmän?

Det Federationen har gjort är mycket enkelt. Dessa SETI-grupper, t.ex. CSETI, har blivit kontaktade på olika sätt och på olika vägar. Just nu är processen mycket enkel. Vad den Galaktiska Federationen vill att vi ska förstå mer än något annat, är att en medvetandeenergi är på gång. Denna medvetandeenergi påverkar det som kommer att hända. De är varelser med högt medvetande. Vi är varelser med lågt medvetande som rör oss mot deras medvetande. De förstår vad som måste hända. De – våra äldre bröder och systrar – tänker använda sina förmågor och ge sig i kast med uppgiften att frambringa en ny verklighet för oss. Den här verkligheten är någonting, som går bortom allt som vi känner till eller förstår, och allt de vill är helt enkelt att göra detta, och – för att använda det som sades i förra frågan – göra det i rätt gudomlig tid och på rätt gudomligt sätt.

Så, ja visst, vissa människor har kontaktats och andra har inte blivit det. Det beror bara på om de är redo och hur långt deras medvetande är utvecklat.

Eftersom vi har blivit informerade om att våra kroppar håller på att förändras, varför känner sig de flesta av oss så fruktansvärt trötta dessa dagar? Kan du förklara mer om kroppen?

Det som händer oss är en mycket enkel reaktion på upphöjningen (ascension). När du når vissa nivåer av förankring i din ljuskropp, i förändringen av din cellstruktur på RNA:s och DNA:s genetiska nivåer – på dessa nivåer blir då din kropp överansträngd. Återigen, se på dig själv som ett litet barn – i det här fallet, en parvel, mindre än tre år – som griper sig an uppgiften att växa. Och vad gör barn då? De sover mycket. De känner sig utmattade. De har en massa energi, som ger jätteutbrott då och då, och sedan verkar det som om den försvinner. Detta är allt som händer. Varken mer eller mindre. Så var bara följsam och inse att det är en del i hela processen, i din medvetandetillväxt och för att få till stånd en integrering mellan din fysiska och din andliga varelse.

Hur kommer Fotonbältets fulla genomslag att påverka Jordens kärnkraftreaktorer?

Som jag framhöll när jag tidigare talade om Fotonbältet, så blir det normalt en enorm explosion när kärnenergi samverkar med Fotonbältet. Nyckeln till det Federationen kommer att göra, innan vi kommer i direkt samverkan med Fotonbältet och troligen tidigare än så, är därför att säkerställa dessa nukleära energisystem, oavsett om de är militära reaktorer, civila elkraftreaktorer, etc., så att de avaktiveras och inte längre är en del i hela proceduren. Så oroa er inte för det. Var bara medvetna om, att det kommer att tas om hand när det är dags.

Ett par personer har berättat för mig, att det kommer en invasion av mörka krafter i april i år. Är den Galaktiska Federationen medveten om denna situation och på vilket sätt kommer detta att påverka masslandningen?

Med jämna mellanrum kommer mörka energier och passerar igenom. De här energierna är en del i hela proceduren med att tillåta detta speciella flöde av ljus och mörker runt vår värld. Men – och detta är huvudpoängen – det som händer i den här tiden och framöver, är att den här mörka energin inte tillåts förorsaka massiva svårigheter i den här världen, på det sätt som den gjort tidigare. Den kommer att tillåtas göra en sak: flyta igenom oss, ge oss läxor och sedan lämna. Därför att just nu är det här en planet av glödande ljus. Det är en planet i förändring. Det är en planet under transformation. Just nu befinner vi oss i en puppa och vi håller på att omvandla oss till de fullt medvetna varelser, som vi avsågs vara. Så därför kommer inte detta att påverka landningarna, eller någon annan aspekt av de procedurer som nu är på gång inför upphöjningen.

Bör vi förbereda välkomstkommittéer för att hälsa icke-förnimmande varelser och människor från Galaxen välkomna? Kommer vi att få nödvändig information om protokoll, etikett och diplomatiska hövligheter?

När det är dags kommer ni att få veta hur man ska bete sig vad angår protokoll, etc. Oroa er inte för det. Det ni just nu måste göra är helt enkelt att ”vara”. Gör det som behövs för att öppna upp medvetandet. Gör det som behövs för att hålla er positiva. Gör det som behövs för att hålla kontakt och nätverka med varandra. När det är dags att välkomna kommer ni att få reda på vad ni ska göra, vad som bör sägas, hur man sätter samman kommittéer, etc. Oroa er inte för det nu. Var bara positiva, gå framåt, sätt samman era Planetariska AktiveringsGrupper, nätverka med andra grupper, nätverka med hela den Planetariska AktiveringsOrganisationen. Var ett med dig själv och med andra. Gå framåt. Detta är vad som är viktigt just nu.

 

Sheldan Nidle svarar på era frågor Del 1 

Vad har du för syfte med dina uppdateringar? Vad gör de för nytta för oss och varför finns det så många?

Syftet med uppdateringarna är att informera, att aktivera, att stärka, att vara upplyftande, att inspirera och att överbrygga.
Ja, en del människor aktiveras genom att läsa mina kanaliserade uppdateringar och böcker. Själva aktiveringsprocessen är mycket subtil och medför en lätt höjning av er andliga amnesi (minnesförlust). Aktiveringen äger rum genom användandet av olika kombinationer och sekvenser av ord på varje sida, antingen i mina uppdateringar eller i mina böcker. De innehåller ett specifikt vibrationsmönster, som framkallar en resonans inom ert undertryckta RNA/DNA-minne. Det här vibrationsmönstret hjälper sedan gradvis till med att aktivera ert minne av gamla händelser och/eller universella sanningar, som finns inbäddade i ert cellminne. Ni har undertryckt dem sedan barndomen. När tiden eller omständigheterna är de rätta, börjar dessa djupa minnen att återigen visa sig. Jag är lyckligt lottad som får vara en av de personer, som har fått gåvan att aktivera människor på det här underbara sättet.

Det finns många uppdateringar, faktiskt varje vecka, för att låta människor få veta, att det finns en pågående undervisnings- och aktiveringsprocess. Den här processen kräver att en konstant serie uppdateringar ges till allmänheten. Det främsta syftet med den här uppgiften är att informera er om vad det är som händer och att hjälpa den Galaktiska Federationen med att förbereda er för möjligheten till första kontakt.

Varför tror du, att när första kontakt sker, kommer människorna att vara redo och accepterande, snarare än misstänksamma och motspänstiga?

Vi kan dela upp det här svaret i två delar. För det första, hela processen för vår första kontakt orkestreras av den Andliga Hierarkin. De har arrangerat, att kontakt sker först vid den rätta gudomliga tidpunkten. Denna tidpunkt kommer att inträffa, när vår befolkning är tillräckligt andligt förberedd och har tillräcklig medvetenhet för den gudomliga kontakten. Denna förberedelse genomförs under den nuvarande perioden. De människor som nu håller på att vakna, går igenom en förberedelse, som snabbt kommer att befria dem från mycket av den möjligt negativa reaktionen på första kontakt. Dessutom kommer den första kontakten att i stor skala föra in den Andliga Hierarkins otroligt positiva energier på vår planet. Den första kontakten är ett återvändande till vårt andliga hem och till ett accepterande av vilka vi verkligen är. Detta innebär, att vi är fysiska Änglar under uppvaknande, vilka kommer att assistera den Andliga Hierarkin med att utveckla Skapelsen i det fysiska Universat.

För det andra, den första kontakten genomförs för att avsluta er galaktiska karantän. Det är dags att göra slut på den andliga amnesi, som har gripit de flesta av er alltsedan tidig barndom. När den här processen är avslutad, kommer ni att komma ihåg allt det som ni nu har glömt. Mest av allt, ni kommer att minnas innebörden i det själskontrakt, som ni samtyckte till innan ni inkarnerade på planeten Jorden. I det här heliga själskontraktet, gav vi den Andliga Hierarkin vår tillåtelse till att be om en gudomlig intervention. Den här proceduren möter ett av huvudkriterierna för första kontakt och försäkrar den Galaktiska Federationen om vårt fulla samarbete i den här frågan. Den här kontakten är inte ett räddningsuppdrag. Snarare är den en återresa till de interdimensionella verkligheter, varifrån vi en gång kom och till vilka vi dagligen längtar efter att få återvända. Den här processen att minnas får oss att komma över eventuellt motstånd eller negativitet, som vår begränsade mentala förmåga försöker få in i våra huvuden.

I din bok och i dina föredrag nämner du, att Jorden kommer att bli en planet som kommer att visas upp för andra (a showcase planet). Vad menar du med detta?

Från första början har Moder Jord välsignats med ett storslaget profetiskt öde. Detta gudomliga öde, såsom det profeterats av Ärkeänglarna, var, att Jorden en dag skulle ha en storslagen galaktisk civilisation boende på sig. Det här framtida galaktiska samhället skulle bli det gudomliga samhälle, som skulle få slut på de galaktiska krigen och etablera en permanent galaktisk fred och enhet. Det här galaktiska samhället skulle bestå av själar från många storslagna Varelser från hela Vintergatans Galax. De skulle sammanstråla och genomgå de sista stadierna av ett stort genetiskt experiment. Deras framgång skall komma att markera uppkomsten av en ny era inom vår galax.

Planeten Jorden och det här solsystemet är därför förutspådda att bli mötesplatsen för hela galaxen. Jordens galaktiska samhälle skall komma att bli det bästa exemplet på hur en galaktisk civilisation tjänar Skaparens gudomliga lagar. Moder Jord och hennes heliga barn skall komma att undervisa många av de andra stjärnnationerna om hur de bäst kan tillämpa Universums gudomliga lagar. Jorden skall bli en stor mötesplats och ett centrum för utbyte av alla former av innovationer Det är av de här anledningarna, som den med rätta kommer att bli en ”showcase planet”.

Vilka är de Nios Råd?

De Nios Råd är huvudrepresentanterna i den Stora Blå Logen för det Stora Blå Ljuset. Detta Skapelsens Stora Blå Ljus kommer direkt från Lord Siraya. Det passerar först genom de Nios Råd och därifrån distribueras det till Orions Råd för det Höga Ljuset. Därifrån passerar det genom alla Stora Heliga Rådsförsamlingar bestående av Ärkeänglar, Änglar, Elohim, och Tidslorder (Himlens ättlingar), vilka existerar i hela Skapelsen. Genom sitt gudomliga sätt att Vara bär de Nios Råd de mäktiga heliga energierna med Lord Sirayas heliga VILJA, en viktig aspekt av den Högste Skaparen.

Den Stora Blå Logen består av de heliga platser, från vilka det heliga Blå Ljuset med Gudomlig Skapelse belyser varje del av Skapelsen. I fallet med Vintergatans Galax, är Sirius stjärnsystem platsen för förankringen av det här heliga och gudomliga Ljuset. Det är här inom Sirius B:s solsystem, som det Stora OrakelTemplet för de Nios Råd och för Lord Siraya finns beläget. Det är Jordens storslagna öde att förena sig med Sirius stjärnsystem under det kommande galaktiska året 8 Eb (2013 AD) och att här få byggt en motsvarighet till Lord Sirayas och det Stora Blå Ljusets Stora OrakelTempel.

De Nios Råd är Lord Sirayas allra mest genomgripande och heliga budbärare. De för ut Lord Sirayas gudomliga Ljus till hela Skapelsen. I hans namn kungör de Skaparens VILJA till alla Varelser. Det är deras heliga uppgift att se till, att varje Skapelse uppenbaras som den förberetts genom den Gudomliga Planen. Genom deras visa och djupgående råd avslöjas varje Skapelses heliga kunskap till alla som berörs av den. Himlens hela gudomliga genomförande är vi tack skyldiga till de Nios Stora Råd.

Vad är fotonbältet och vad har hänt med det?

Det huvudsakliga fotonbältet är ett ofantligt, interdimensionellt bälte av Ljusenergi. Det har formen av en jättelik torroid (som en flottyrmunk), som är nästan 26 000 år i diameter. Det här bältet har regelbundet haft stor påverkan på vår planet och vårt solsystem. Vanligtvis tar det omkring 2 000 år för oss att flytta oss igenom en av de här flottyrmunks-formade delarna av den här väldiga kosmiska torroiden. För närvarande är vi inbäddade i ett jättelikt hål, som slitits upp i det av ett annat mindre fotonbälte. Den här revan i en av de munk-formade delarna i fotonbältet är mycket större än hela diametern på Jordens solsystem.

Bara timmar innan vårt solsystem mötte det huvudsakliga fotonbältets noll-zon skapades ett enormt hål i det huvudsakliga fotonbältet av det mindre fotonbältet eller den gammarika bogvågen från den stora novan från 1987. Under kollisionen mellan de två fotonbältena försvagades i hög grad det mindre bältets livshotande energier med gammastrålning, och den strålning som återstod försvann totalt genom ett efterföljande möte med planeterna Saturnus och Jupiter. Vid lämplig tidpunkt kommer vi inom kort att gå in i det huvudsakliga fotonbältet och sedan förena oss med Sirius stjärnsystem.

Har våra ritualer och meditationer egentligen förändrat scenariot för Jordförändringarna, så att de inte kommer att bli så omvälvande? Om förändringarna kommer att bli mildare, kommer detta att förändra Federationens planer på att evakuera en del av Jordens befolkning?

Ja, ert underbara andliga arbete har i hög grad varit till hjälp för den lokala Andliga Hierarkin med att förändra både timingen och intensiteten i Jordförändringarna. Emellertid kommer det fortfarande att bli Jordförändringar. Er älskade planet måste förändra utseendet och energin på sin nuvarande ytas topografi och återgå till sitt jungfruliga tillstånd. Vad ni har gjort är, att ni gett er planets befolkning extra tid att skifta och att vakna. Den här fantastiska verkligheten är den mest underbar gåva, som ni har gett till era medmänniskor och till er lokala Andliga Hierarki.

För närvarande har inte den Galaktiska Federationen förändrat planerna på att i en nära framtid genomföra en fysisk evakuering av en del element inom er planets befolkning. Det vi har förändrat är en del aspekter hos hela evakueringsscenariot. Det här evakueringsscenariot ses nu som ett betydelsefullt sätt att introducera den Galaktiska Ljus-Federationen för hela den mänskliga befolkningen på planeten Jorden. Det som har förändrats är bara intensiteten och timingen hos de här drastiska Jordförändringarna.

En del PAG-medlemmar bor ganska långt från varandra och veckomöten går inte att genomföra . Kan vi sköta PAG-verksamheten utan att egentligen mötas fysiskt?

Svaret på den frågan är ja. Nyckeln är att informera varje PAG-medlem om vad det är som händer och om framstegen i era olika projekt. Ni kan ge feedback via telefon (konferenssamtal), genom att kontinuerligt utväxla email, genom att sända över ”progress reports” och ge feedback på dessa, eller också genom att PAG- medlemmarna möts varannan vecka. Det som är viktigt är, att det blir ett konstant och kreativt utbyte av information mellan PAG-medlemmarna. Förhoppningsvis kommer framtida teknologier i stora mått att lindra nuvarande svårigheter.

 

Ummac Dan

Detta är den aktiverande symbol som finns (i holografisk form) ombord på Moderskepp från Sirius. Under möten roterar den en bit ovanför konferensbordet och upprätthåller ett fält av sanning och harmoni.
Skölden består av en tetraederformad guldstjärna i centrum och ovanpå guldstjärnan finns ett silverkors. På båda sidor om korset finns en lie eller båge. Korset, bågarna och stjärnan är omringade av ett inre band av silver och ett yttre band av guld. Allt är placerat mot en purpurfärgad, violett bakgrund. Den guldfärgade tetraederstjärnan representerar essensen av allt förnimmande liv i Skapelsen. Silverkorset och bågarna står för manifesteringen av Ande i materia och dess seger över mörkret. Silver och guldcirklarna inbegriper föreningen mellan de kvinnliga och manliga principerna. Det violetta fältet är Guds heliga Skapelse.aparens djupa vägar.