Paoweb.se

Hem     Blog

Paoweb, öppna ögonen,
läs mer ​om den galatiska ljusfederationen

Den Galaktiska LjusFederationen bildades för över 4,5 miljoner år sedan, för att hindra interdimensionella mörka krafter från att utforska och dominera den här galaxen. För närvarande har den litet över 200.000 stjärnnationer, förbund eller unioner som medlemmar. Ungefä 40% är humanoider, resten utgörs av olika former av kännande och förnimmande varelser (sentient beings). De flesta medlemmarna i den Galaktiska Federationen är fullt medvetna varelser. För att göra er bekanta med vårat koncept presenteras det här på Svenska.


Sheldan Nidle har också sammanställt sitt stora och unika kunnande inom detta område i boken ”Your Galactic Neighbors” Där ges detaljerad information om 22 utomjordiska civilisationer, vilka tillhör den Galaktiska LjusFederationen. Av dessa är 8 humanoida och 14 icke-humanoida. Mer information om detta unika verk finner du på http://www.paoweb.com där det också kan beställas. Förhoppningen är, att den här informationen kommer att hjälpa dig att identifiera och utvärdera eventuella erfarenheter du kan ha haft med några av dessa varelser. Sheldans avsikt med den här informationen är att skapa goodwill och förståelse för de stjärnnationer som svarar på Jordens Andliga Hierarkin's önskan om hjälp under vår upphöjning eller transformationsprocess.

Introduktion

Vi måste inse, att alla de saker, som nu händer, i hög grad hänger samman och helt representerar ett djupt holistiskt mönster, som den Högste Skaparen väver åt oss.


Den här gudomliga planen håller på att vecklas ut på det mest otroliga och kloka sätt. Varje drag görs såsom den mest upplysta schackmästaren gör sina drag. Varje steg har betydelse och verkar på flera nivåer samtidigt.

 

Varje drag är konstruerat för att föra var och en av oss i riktning mot ett underbart mål – första kontakten med våra förfäder och våra galaktiska bröder och systrar. Den här vägen leder oss till att djupt fundera över den mänskliga själens sanna betydelse och om hur den här sanningen bildar basen för vilka vi verkligen är.


Denna underliggande sanning är grunden till all kunskap. Vi söker alla efter det, som är verkligt och hur denna verklighet bildar basen för allting som existerar i Skapelsen. Vi anstränger oss alla på något sätt för att förena våra sanningar med den Högste Skaparens djupa vägar. 


Nu är den tid kommen, då denna önskan ska gå i uppfyllelse, inte bara för några få utvalda, utan för oss alla.

Vi befinner oss nu i en mellanperiod före en första kontakt mellan oss och medlemmarna i den Galaktiska Federationens stjärn-nationer.


Vad det betyder för oss är, att vi står på randen till ett nytt globalt samhälle, som till slut kommer att låta oss se vem vi verkligen är. Många lärda män har försökt upptäcka den inre betydelsen av, vad det vi kallar en civilisation verkligen grundar sig på. Den definitiva slutsats, som den här organisationen ska försöka visa, är att vi i själva verket är ett samhälle, som såtts från stjärnorna, grundat som en del i en gudomlig plan, vilken lett oss in på ett sidospår under många, många årtusenden. Nu har vi förts tillbaka till den huvudväg, som låter oss se vår sanna plats i galaxen. Vår tid i karantän håller just på att ta slut.


Redskapen för den nu dolda kunskapen ligger i den genetiska forskningen, som låter oss se att allt liv, och speciellt mänskligt liv, grundar sig på ett tre-strängat DNA-protein. Detta tre-strängade protein tjänar som grund för vår fysiska existens. Denna viktiga upptäckt låter oss se, att vägen tillbaka till full integrering av våra andliga och fysiska jag inte är så avlägsen, som man kan tro. Ledtråden ligger i ett nytt närmande till biologin – kvantbiologin. Den här nya formen av biologi sanktionerar släktskapet mellan tanke och kropp.


Kvant-biologin fastställer, att tankens energi kan förändra kroppsceller, förändra metabolism och viktigast av allt, omvandla RNA/DNA. Medvetandet kan nu vetenskapligt ses skapa förändringar i vår fysiska verklighet. Den allra viktigaste aspekten i den här upptäckten handlar om den mänskliga genetiska strukturen.


Genetiker har under de sista fem åren (detta skrevs 1997) lagt märke till, att människor har använt den tredje strängen i sitt RNA/DNA för att mutera till en alltmer djup varelse. Många barn som föds med förenade tre-strängade DNA har visat underbara förmågor. Dessa förmågor inkluderar förmågan att vara telepatisk, att försvinna och visa sig igen med vilje (teleportation), och att med lätthet förflytta tyngre objekt tvärsöver rummet. 


Det visar sig nu, att vi håller på att förändras till en mycket mer medveten varelse. Dessutom har antalet varelser, som modifierats på ena eller andra sättet ökat exponentiellt under de sista tre åren. Helt klart är vi en ras som genomgår en väldigt djup förändring av sin verklighet.


Inte bara har våra kroppar förändrats, utan vi har också blivit mer medvetna om den andliga sidan av vår natur. Den här andliga medvetenheten har lett till att öka våra studier i ämnen, som tidigare verkade antingen alltför konstiga eller för djupa för att ta itu med.


Dessa studier har lett mänskligheten till ett intresse för Änglar, UFO:s och det utomjordiska ursprunget för allt liv på Jorden. Vi verkar ha en djup önskan att lära oss, hur den ene står i relation till den andre. Ändå tycks det finnas en ändlös serie uppfattningar, som förs fram i försök att förklara den här aspekten av mänsklig kunskap.


Till de här uppfattningarna skulle jag vilja lägga till en varning – tänk på de här ämnena med ditt hjärta, och inte med huvudet. Det hav av kunskap, som du nu står inför baseras på känsla, på passion, och på sanningen från din intuitiva själ. Det är ett ytterst omvälvande skifte för vår nuvarande civilisation. En verklighet håller på att pressas ihop, för att gå över i en ny på en mycket kort tid. För vår planet är nu på vippen att gå över in i en ny fem-dimensionell verklighet. Den här verkligheten kommer att leda oss till att lära oss mer om oss själva än vad vi någonsin trott vara möjligt.


Allteftersom de djupa förändringarna ökar i intensitet, har vi tvingats acceptera att någonting alldeles fundamentalt håller på att hända med oss. Tiden börjar också pressas samman. En biprodukt av den här sammanpressningen är att våra karma-cykler i hög grad har snabbats upp. En av de saker som du antagligen har lagt märke till är, att vilken karma det än må vara som skapas, så utlöses den snabbt. Ofta händer den här handlingen timmar eller dagar efter att begynnelsehändelsen sker.


Vi befinner oss i en verklighet, som snabbt förändras till någonting helt annorlunda det vi är vana vid. En annan förändring är, att den årliga tidslinjen också håller på att accelerera. Många personer som studerar tiden har nyligen lagt märke till detta, - år har reducerats till något som verkar vara månader. I anslutning till detta har många mediala människor som stött på årtalet 2012 lagt märke till, att det finns ett hinder runt det magiska datumet 21 december, 2012. Det här är det datum, som i Mayakalendern utpekas som tidens slut på den här planeten såsom vi känner till den! 


Dessa överensstämmelser pekar på det faktum, att det här är en period, då vår planet rör sig mot en ny verklighet.


Kosmologin har upptäckt att det fysiska universat inte alltid lyder de fysiska lagar, som vi känner till för närvarande. Energier, gasmoln och även galaxer gör en del konstiga saker. En liknande notering är, att samma paradoxer existerar inom fysikens sub-atomära värld.


Den universella kunskapens hand verkar leda oss till ett nytt koncept om verkligheten. Det här ämnet har varit hett diskuterat bland vetenskapsmän under det sista årtiondet. Ändå har ett slags ”ned-tystande”, för att behålla det gamla ortodoxa, hållit de här ämnena borta från att bli allmän kunskap. Överallt har den gamla maktordningen försökt behålla en fasad om att allt är som det alltid har varit. Ändå finns där mycket i de nya hemliga upptäckterna, som får många vetenskapsmän, att nästan vara modiga nog att ”släppa ut katten ur bagen”.


Efter vad jag har hört, är ett antal vetenskapsmän den här vintern-våren 1997-98, villiga att börja berätta sin version om vad som verkligen händer, både ute i himlarna och i atmosfären, på kontinenter och i oceaner på planeten Jorden. De här berättelserna kommer att bli ytterligare en faktor för att äntligen låta medborgarna på Jorden få ta del av sanningen och kan förbereda sig för den oundvikliga kontakten med ET:s.


Det är den här organisationens syfte att hålla er uppdaterade; att avslöja vad det är som händer därute i de himlar som omger oss; och att ge er råd om, hur ni ska agera för att förbereda er för en ny verklighet och för den första kontakten med den Galaktiska Federationen. Vi behöver alla inse att vi är ETT, och att det som händer, händer oss alla. Låt mig avsluta med välsignelser i kärlek och ljus till er alla. Selamat Ja! (Var i glädje! På Sirius språk)

Månadens sponsor är Pianoflytt Stockholm