Planetary Activation Organization Typeface

Frid Och Inre Kraft Genom Enhet

Sveriges Planetariska Aktivering Organisation för Sheldan Nidle
och Den Galaktiska Ljus Federationen

Vidare.. »Klicka här«

 

Copyright © 1996-2010 by Sheldan Nidle. All Rights Reserved.
Your First Contact, Selamat Ja, Fluid Management, PAO, PAG, PAG World, Ummac Dan,
and the Ummac Dan symbol are registered trademarks of Sheldan Nidle.